Inwentaryzacja źródeł ciepła w gospodarstwach domowych i lokalach użytkowych